FABRA I COATS
FÀBRICA DE CREACIÓ DE BARCELONA
Carrer de Sant Adrià, 20
Barcelona 08030

http://ajuntament.barcelona.cat/fabraicoats/