FABRA I COATS
FÀBRICA DE CREACIÓ DE BARCELONA
Carrer de Sant Adrià, 20
Barcelona 08030
T. 932 566 150 / 619 131 616
fabraicoats@bcn.cat

http://ajuntament.barcelona.cat/fabraicoats/

Transporte público